Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

  

 

   W odpowiedzi na prośby zgłaszane przez absolwentów Szkoły dla Rodziców w najbliższym czasie prowadzone będą także spotkania działające na zasadach ,,grupy wsparcia". W każdy trzeci poniedziałek miesiąca Poradnia zaprasza na spotkania absolwentów szkoły. Będzie okazja do przypomnienia sobie najważniejszych treści oraz rozmowy. Pierwsze takie spotkanie odbędzie się 16 marca o godzinie 16.30 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ul. Chramcówki19 a(nowa siedziba). Prowadzący Ewa Korn i Anna Janas. 

 

                                                               Zapraszamy!

 


 

 

 

Procedura wydawania opinii w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego:

 

  Wydanie opinii jest możliwe po badaniach;

 

  - Badanie przeprowadzane jest na wniosek rodziców, opiekuna prawnego, złożony w Poradni;

 

  - Celem zdobycia wszechstronnej wiedzy o dziecku prosimy o dostarczenie informacji od nauczyciela, gdzie dziecko  

  realizowało roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne zawierające stanowisko nauczyciela co do gotowości

  podjęcia nauki.Rodzic może dołączyć również inne dokumenty mogące mieć wpływ na stanowisko Poradni w tej sprawie;

 

  - Badanie jest bezpłatne.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dzieci, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i są odraczane z obowiązku szkolnego powinne mieć opinię w tej sprawie. Odroczenie nie ,,idzie z automatu", musi mieć umocowanie w opinii. 

 

 W ubiegłym roku szkolnym Poradnia przebadała wszystkie zgłoszone do badań dzieci i wydała opinie na wniosek rodzica.

    

  

                   

 

 

WITAMY NA NASZEJ STRONIE !

 

ZAPRASZAMY

 

DO ZAPOZNAWANIA SIĘ Z INFORMACJAMI W ZAKŁADKACH.

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowy Dzień Teatru

 

Międzynarodowy Dzień Teatru został uchwalony w 1961 roku, na pamiątkę otwarcia Teatru Narodów w Paryżu – festiwalu, na którym spotkały się zespoły z obu stron „żelaznej kurtyny”, co miało miejsce 27 marca 1957 roku. W ten dzień, zgodnie z tradycją, rozsyłane jest orędzie od wybitnego człowieka teatru, zawierające jego przemyślenia z teatrem związane.

 

Kartka z kalendarza 27-03-2015
czytaj więcej

34-500 Zakopane
ul. Chramcówki 19a
Tel: 18 2063973

Opracowanie: szkolnastrona.pl

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Robocamp Megamatma